تعداد دوره‌ها: (11)

تعداد شماره‌ها: (21)

تعداد مقالات: (146)

تعداد نویسندگان: (324)

تعداد مشاهده مقاله: (160,350)

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: (54,899)

نسبت مشاهده بر مقاله: (1098.29)

نسبت دریافت فایل بر مقاله: (376.02)

تعداد مقالات ارسال شده: (453)

تعداد مقالات رد شده: (136)

درصد عدم پذیرش: (30)

تعداد مقالات پذیرفته شده: (189)

درصد پذیرش: (42)

متوسط زمان پذیرش: (178 روز)

تعداد پایگاه های نمایه شده: (9)

تعداد داوران: (167)

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده و آغاز فرآیند داوری) ده روز می باشد.

 

 نشریه علمی هواشناسی کشاورزی

  عنوان خلاصه استاندارد: J. Agric. Meteorol. g

 ترتیب انتشار:  دوفصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

 نوع داوری:  دو سو کور

 تاریخ انتشار اولین شماره نشریه:  فروردین 1392

رتبه نشریه:  گروه ب

نحوه رفرنس‌ نویسی:  هاروارد

 نشریه هواشناسی کشاورزی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 رتبه (ب) را کسب نموده است.

 نشریه هواشناسی کشاورزی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400 رتبه (ب) را کسب نموده است.

نشریه هواشناسی کشاورزی در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 رتبه (الف) را کسب نموده است.

 

با توجه به نامه شماره 3/18/5312 مورخ 1396/03/16 مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای ارتقاء کیفیت و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان محترم، در بررسی مقالات این نشریه، از سامانه همیاب سیناوب  استفاده می‌شود.

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

 
     

 
شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، تیر 1402 (جلد 11، شماره 1، بهار و تابستان 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان