اخبار و اعلانات

نمایه سازی نشریه هواشناسی کشاورزی در پایگاه DOAJ

  نشریه هواشناسی کشاورزی در DOAJ نمایه شد. جهت مشاهده مقالات نشریه در این پایگاه اینجا کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

نتیجه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396

نشریه هواشناسی کشاورزی در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396  رتبه (A) با امتیاز 83 را کسب نموده است.

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI

به کلیه مقالاتی که از شماره نهم (دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 1396) به بعد در نشریه هواشناسی کشاورزی چاپ شوند شناسه الکترونیکی DOI اختصاص داده می شود.

مطالعه بیشتر