تعداد مقالات: 93
51. مقایسه روش‌های روندزدایی در سری‌های زمانی دما و بارش

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 32-45

میثم قدوسی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


55. ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394

محمد نصرالهی؛ حسن خسروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان


60. بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی براساس شاخص بارش- تبخیر تعرق استاندارد شده در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-46

مینا اقتدار نژاد؛ ام البنین بذرافشان؛ جواد بذرافشان


62. تعیین لایسیمتری تبخیرتعرق و ضریب گیاهی گندم در دشت تبریز و مقایسه آن با روش پیشنهادی فائو 56

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-57

اژدر عُنّابی میلانی؛ شیوا موسوی منش


63. بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-61

سحر اوجاقلو شهابی؛ مجید وظیفه دوست؛ افشین اشرف زاده؛ نادر پیرمرادیان؛ محمدرضا کشاورز


65. بررسی اثرگذاری گونه‌های درختی بر گسیل گازهای گلخانه‌ای از خاکِ جنگل‌های دست‌کاشت (مطالعه موردی: ساری)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-46

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ محمود رائینی سرجاز؛ سید جلیل علوی


70. ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فراکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 44-54

بیژن قهرمان؛ شیما تاج آبادی؛ علی نقی ضیائی


71. بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

حکیمه هاتف؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد بنایان؛ ناصر شاهنوشی فروشانی


72. اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 48-56

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد رضا یزدانی؛ امین علیزاده؛ محمد جواد زهد قدسی


73. اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری


74. ارزیابی عملکرد رهیافت‌های برنامه‌ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده‌های گمشده بارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-49

مصطفی کدخداحسینی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حامد نوذری؛ علی اصغر رستمی


75. مطالعه تطبیقی دقت مدل‌های زمین‌آماری و رگرسیونی جهت پهنه‌بندی دما در مرکز و شمال ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 58-70

زهرا آقاشریعتمداری؛ مهسا اتحادی؛ خلیل قربانی