کلیدواژه‌ها = گندم
تأثیر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی گندم بر مبنای سناریوی خوشبینانه واداشت تابشی (مطالعه موردی: جنوب استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22125/agmj.2022.242504.1100

فاطمه امیری؛ حسن لشکری؛ جبرائیل قربانیان؛ جعفر مرشدی


پیش‌بینی درون‌فصلی تولید گندم فاریاب با استفاده از شاخص منطقه‌ای بیلان رطوبتی (مطالعه موردی: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.288164.1116

مهدی قمقامی ورکی؛ عباس پورمیدانی


یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 80-85

10.22125/agmj.2019.113745.

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه


برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا