کلیدواژه‌ها = گندم
یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 80-85

10.22125/agmj.2019.113745.

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه


برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا