ارزیابی پایگاه­ های جهانی داده‌های بارش و کاربرد آن‌ها در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه کرخه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده

داده های معتبر و بلند مدت بارندگی به عنوان پیش‌ نیاز اغلب مطالعات هواشناسی و منابع آب در اکثر نقاط کشور دارای نقصان و کمبود است. در این مقاله امکان استفاده از اطلاعات جهانی بارش به عنوان یک جایگزین برای داده‌های برداشت شده زمینی، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور اطلاعات بارندگی سه پایگاه جهانی بارش شامل APHRODITE، GPCC و CRU برای سه ایستگاه همدیدی در حوضه کرخه (کرمانشاه، خرم‌آباد و همدان) برای سال‌های 1978 تا 2007 دریافت و مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر ارزیابی مستقیم مقدار بارش، عملکرد این اطلاعات در پایش خشکسالی در سه ایستگاه مذکور نیز بررسی شد. پایش خشکسالی بر اساس شاخص استاندارد بارندگی (SPI) انجام گردید. نتایج نشان داد که عملکرد پایگاه‌های مختلف در مناطق مختلف، متفاوت است؛ اما به طور کلی در ایستگاه کرمانشاه عملکرد CRU و در ایستگاه خرم‌آباد و همدان پایگاه APHRODITE بهتر عمل نموده است. در پایش خشکسالی، بر اساس شاخص SPI سالانه در ایستگاه کرمانشاه، CRU با 83 درصد تشخیص صحیح کلاس خشکسالی و در ایستگاه خرم‌آباد و همدان، GPCC به ترتیب با 83 و 70 درصد تشخیص صحیح کلاس خشکسالی بهترین عملکرد را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of global precipitation datasets and their application in drought monitoring (Case study: Karkhe basin, Iran)

نویسندگان [English]

  • S.M. Hosseini-Moghari 1
  • Sh. Araghinejad 2
  • K. Ebrahimi 2
چکیده [English]

Lack of reliable long term data of precipitation, required for hydrometeorological studies, is a major challenge in most of weather stations of Iran. The present study aims to analyze the possibility of using global precipitation data as an alternative to the in situ observations. For this purpose, precipitation data collected from three global datasets namelyو APHRODITE, GPCC, and CRU were studied over a period of 30 years (1978-2007) for three synoptic stations located within Karkhe basin; Kermanshah, Khoram-Abad, and Hamedan. In addition to the total amount of precipitation the Standardized Precipitation Index (SPI) was also calculated using data retrieved from these three datasets. The obtained values were compared with observed ones. The obtained results revealed that different global databases perform differently in various climatic regions. However, in general, CRU at Kermanshah station, and APHRODITE at Khoram-Abad and Hamadan station, outperformed the others. For drought monitoring, based on annual SPI index, CRU by 83 percent of correct drought class recognition at Kermanshah station and GPCC by 83 and 70 percent of correct drought class recognition at Khoram-Abad and Hamadan stations, respectively, showed the best performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karkheh basin
  • APHRODITE
  • CRU
  • GPCC
  • Iran