کلیدواژه‌ها = ">خشکسالی، خطر، روش شکست طبیعی، <span dir="LTR">SPI</span>، سمنان</span></p>
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394

محمد نصرالهی؛ حسن خسروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان