نویسنده = رسول میرعباسی نجف آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل چندمتغیره خشکسالی‌های هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-39

10.22125/agmj.2020.215899.1088

ذبیح اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


2. ارزیابی عملکرد رهیافت‌های برنامه‌ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده‌های گمشده بارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-49

10.22125/agmj.2018.113742.

مصطفی کدخداحسینی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ حامد نوذری؛ علی اصغر رستمی