سخن نخست: درباره کپی‌رایت نقشه‌های اقلیمی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

طبقه‌بندی دمارتن[1] روشی پرکاربرد و شناخته شده در اقلیم‌شناسی است که کارایی سریع و مناسبی برای پهنه‌بندی مناطق از نظر ارزیابی درجه خشکی دارد. نگارنده در دهه 1370 به منظور افزایش کارایی این روش، پارامتر دمایی طبقه‌بندی مذکور را با افزودن یک پارامتر ثانوی توسعه داد. این گسترش در گزارش متدلوژی طرح جامع آب کشور ابتدا به نام "دمارتن اصلاح شده" مستند شد و نهایتاً طبقه‌بندی "دمارتن گسترش داده شده" نامگذاری گردید و داده‌پردازی‌های لازم با مشارکت همکاران دانشگاه تهران که نامشان درمستندات نقشه درج شده به انجام رسید و نخستین نقشه تقسیمات اقلیمی ایران با روش پیشنهادی تدوین و منتشر شد. در یادداشت حاضر ضمن ابراز خرسندی از باز نشر اخیر این نقشه از طرف یک موسسه تحقیقاتی، از اینکه این انتشار بدون ذکر مأخذ و با حذف نام مؤلفین و مشخصات شناسه‌ای مستند‌ات آن انجام گرفته اظهار تاسف شده است. تاریخ آن نیز به نادرستی زمستان 1399 ذکر شده و کاری جدید را القاء می‌نماید که مأیوس کننده و غیر علمی است. یادداشت ضمن یادآوری قوانین موجود در زمینه کپی‌رایت بر لزوم پاسداری و حفظ احترام این قوانین به ویژه در محیط‌های علمی تأکید می‌نماید. این باز نشر در عین حال انگیزه تهیه یک یادداشت درباره همین طبقه‌بندی و یافته‌های مربوط به آن در باره ایران گردید. همچنین در ادامه کار نقشه تقسیمات اقلیمی جهان بر اساس داده‌های سی.آر.یو[2] تدوین و بر آن افزوده شدکه در همین شماره ارائه شده است، با این امید که توجه پژوهشگران حوزه اقلیم برای نقد و تکمیل کاستی‌ها‌ی روش را در پی داشته باشد.
 
[1] de Martonne
[2] Climate Research Unit: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.04/ge/

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial Topic On the copyright of climate maps

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

De Martonne's classification is a widely used and well-known method in climatology, which is fast and suitable for zoning regions in terms of aridity evaluation. In the 1990s, in order to increase the efficiency of the method, the author developed the temperature parameter of the above-mentioned classification and based on it he defined several sub-climates for each of the main climate classes, which was named "Extended de Martonne Classification". In the next step, the necessary data processing was done with the participation of the colleagues of the University of Tehran, whose names are included in the map documents, and the first map of Iran's climatic divisions was compiled and published by the proposed method. In the present note while expressing happiness with the recent re-publishing of this map by a research institute, it is regretted that this was done without mentioning the source and by removing the names of the authors and the identification details of its documents. The date of creation of the map is also wrongly mentioned as 2021 and induces a new work which is not acceptable. At the same time, this republishing became a motivation to prepare a note about this classification and related findings about Iran. Also, in the continuation of the work, the map of world climatic divisions based on CRU[1] data was compiled and presented. The above-mentioned article entitled "A Comparative study on climate maps of Iran in extended de Martonne classification and application of the method for world climate zoning" is presented in this issue with the hope that it will attract the attention of climate researchers to criticize and complete the shortcomings of the method.
 
[1] Climate Research Unit: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.04/ge/

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • Climate Maps
  • Extended de Martonne Classification
  • Climate of Iran
  • world climate
Climate Research Unit: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.04/ge/