سخن نخست: درباره کنفرانس تغییرات اقلیمی و جایزه نوبل فیزیک 2021

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

اعطای نیمی از جایزه نوبل فیزیک 2021 به دو دانشمند حوزه تغییر اقلیم و همچنین برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آبان ماه امسال دست مایه سخن نخست این شماره "نشریه هواشناسی کشاورزی" است.
الف: مانابه و هاسلمان توانسته‌اند با ژرف‌نگری در ماهیت و کمیت متغیرهایی که در سامانه اقلیم زمین وارد عمل می‌شوند و آن راشکل می‌دهند، پایه مستحکمی برای گسترش مدل‌های اقلیم و بالا بردن سطح اطمینان برونداد این مدل‌ها پی‌ریزی کنند‌، حدود اعتماد محصولات مدل‌های اقلیمی را بسیار بالا ببرند و نیز بر انسان‌ساخت بودن گرم شدن زمین مهر تایید بزنند. به عنایت مدل‌های اقلیمی در حال حاضرامکان و توانایی پیش‌نگری شرایط آینده آب وهوای زمین و سرزمین‌ها تحت سناریو‌های مختلف رفتار انسان با محیط زیست فراهم آمده است.
ب: کنفرانس گلاسگو تایید کرد که میانگین دمای هوای کره زمین از آغاز دوره صنعتی تاکنون 1/1 درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و 90% این افزایش انسان‌ساز و عمد‌تاً ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای است و هدف اصلی اجلاس هماهنگ کردن و متعهد ساختن کشورها برای تحقق چهارهدف: 1) تثبیت بیلان صفر برای گاز کربن در آتمسفرتا اواسط قرن حاضر و جلوگیری ازعبور فاجعه‌‌بار روند افزایش دما از آستانه 5/1 درجه سانتی‌گراد، 2) توافق و سازگاری برای حفاظت جوامع و زیستگاه‌های طبیعی، 3) بسیج منابع مالی در جهت تحقق اهداف فوق، 4) و درنهایت همکاری برای عملیاتی کردن آیین‌نامه اجرایی توافق پاریس بوده است.
پ: کمیت و کیفیت پژوهش‌های ملی ما در زمینه تغییر اقلیم مثبت ارزیابی می‌شود ولی لازم به نظر می‌رسد موضوعات پژوهش در بخش کشاورزی به سمت سازگاری و تطابق با تغییرات اقلیمی باز تعریف شود.
در جمع‌بندی نهایی، هر چند دستاوردهای کنفرانس برای نجات کره زمین مأیوس‌کننده ارزیابی شده است ولی در عین حال توافق‌های بدست آمده یک گام مثبت درجهت کند کردن روند گرمایش زمین به شمار می‌رود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Editorial Topic: On the 2021 Nobel Prize and the Climate Change Conference

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Awarding half of the 2021 Physics Nobel Prize to climate change scientists, as well as holding the UN Climate Change Conference in Glasgow in October 2021 is the editorial pretext of this issue.

a) Syukuro Manabe & Klaus Hasselmann have been able to take a deep look at the nature and quantity of variables that shape and effect the earth's climate system. They laid a solid foundation for the development of physical climate models and increased the level of their reliability and outputs and also confirmed the man-made nature of global warming. Based on climate models, it is now possible to predict the future conditions of the earth and lands under different scenarios of human behaviors with the environment.
b) The Glasgow Climate Change Conference (COP26) has confirmed that the global average temperature has increased by 1.1 degrees Celsius since the beginning of the industrial revolution, and 90% of this increase, which is mainly due to greenhouse gas (GHG) emissions, is human-induced. The main motivation of the conference was to coordinate and commit countries to achieve the following goals: 1) Secure global net- zero emissions by the mid-century, and keep warming to 1.5 degrees Celsius to prevent catastrophic events; 2) Agreement and compatibility for protecting communities and natural habitats; 3) Collaborate to mobilize financial resources to implement these objectives; and 4) Finally work together to deliver and implement the goals of the Paris agreement (the detailed rules that make the Paris Agreement operational.
c) The quantity and quality of our national researches on climate change is evaluated positive, however it seems necessary to redefine research topics in the agricultural sector towards mitigation of agricultural-induced GHG emissions, and adaptation to climate change.

In conclusion, though, the achievements of the conference to save our planet are disappointing, but at the same time, the agreements reached are positive steps in slowing down the global warming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2021 Nobel Prize
  • COP26
  • Glasgov Climate Change Conference
  • Iran
Rahimi, J., Laux, P., & Khalili, A. (2020). Assessment of climate change over Iran: CMIP5 results and their presentation in terms of Köppen–Geiger climate zones. Theoretical and Applied Climatology, 141(1), 183-199