درباره پیش‌نویس لایحه جدید قانون آب
20.1001.1.23453419.1400.9.1.1.8

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

پیش نویس قانون جدید آب اخیراً از طرف وزارت نیرو به نظر‌خواهی عمومی گذاشته شده و قرار است به‌زودی برای تصویب به مجلس فرستاده شود. این یاد‌داشت جمع‌بندی فشرده ایست از 78 نظر ابراز شده درسایت وزارت نیرو، اظهار‌نظر‌های مندرج درروزنامه‌های کشور و گروه‌های مجازی تخصصی کارشناسان و دانشگاهیان فعال در حوزه آب. در این نوشته مجموعه دیدگاه‌ها در سه عنوان نقد‌های مثبت، نقدهای پرسش‌گر و نقد‌های محتوایی دسته‌بندی شده و بر لزوم بررسی و تحلیل علل ناکامی عملکرد قانون قبلی به عنوان یک پیش‌نیاز تاکید شده است. ضرورت نگرش چند وجهی به مدیریت آب شامل مدیریت عرضه، مدیریت توام با مهار تقاضا‌های متنوع مصرف و آینده‌نگر و بیشتر از آن شفاف‌سازی نوع تغییرات مورد‌نظر در شیوه حکم‌رانی آب نظر مشترک این دید‌گاه‌هاست. تقریباً در تمامی اظهارنظرها واکاوی عمیق‌تر و باز‌نگری بنیادین در ساختار لایحه توصیه شده است. یادداشت نها‌یتاً نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به همزمانی ماه‌های پایانی کار دولت و آغاز کار مجلس جدید زمان لازم برای تجدید‌نظر در بافت و محتوای پیش‌نویس قانون جدید در دسترس نیست و لازم به نظر می‌رسد که فرصت بیشتری برای باز‌نگری بنیادین لایحه در نظر گرفته شود و تکمیل کار به دولت آینده واگذار گردد که دیر آمدنت رواست باز آی درست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About the draft of new bill of Iran's water law

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

The draft of Iran’s new water law has recently been released by the Ministry of Energy for reviewing and further examination of the draft by experts and public opinions. The bill will soon to be sent to Parliament for approval. This editorial note proposes a concise summary of the 78 comments posted on the Ministry of Energy Website, commented in the country's newspapers as well as viewed by virtual groups of professionals, specialists and academicians long engaged in the water industry. In this note all comments and responses have been divided into three categories: positive standpoints, raising questions, and theoretical criticisms. Regardless of their differences, these views have emphasized on the need for investigation, analyzing and assessing the causes of the unsuccessful implementation of the previous law before taking any action. Commentators widely emphasize on the need for a multidimensional approach to water management including managements of water supply diversification, water use and control, water demands and consumption, and moreover, clarification of strategies for desired changes in water governance. Almost all views make strong recommendations for a profound analysis and evaluation of the structure of the bill. Finally, the writer concludes that since the current government term will end within a few months, it would be wise and rational to postpone the implementation of the new regulation until after the formation of the new cabinet. This will provide a sufficient time for experts and professional to review, evaluate and examine all raised questions and address the issues and the matters of concerns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Water law bill
  • History of water regulations
  • Expert comments
Khalili, A. 2021. Editorial Topic: About the draft of new bill of Iran's water law.