سخن نخست: در باره طرح تشکیل سازمان ملی آب – و هواشناسی کشور
20.1001.1.23453419.1399.8.2.1.3

سخن سردبیر

نویسنده

استاد پیشکسوت دانشگاه تهران

چکیده

طرح ادغام سازمان هواشناسی در وزارت نیرو و تشکیل سازمان ملی "آب" و "هواشناسی" کشور[1] در حال حاضر در دست بررسی کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی است. توجیه پیشنهاد دهندگان طرح "نزدیکی فراوان مسائل فنی و حوزه‌های کاری موضوعات هواشناسی و آب‌شناسی و همچنین وابستگی زیاد اطلاعاتی این دو بخش به همدیگر و موازی‌کاری و اتلاف سرمایه کشور" ذکر شده است.
در یادداشت حاضر همپوشانی وظایف سازمان هواشناسی با وزارت نیرو "اندک" و منحصر به اندازه‌گیری‌های برخی از پارامتر‌های براورد بیلان آبی ارزیابی گردیده، و بیان شده است که ایجاد پایگاه داده‌های مشترک در یکی از دو سازمان می‌تواند همان نتیجه‌ای را که از ادغام حاصل می‌گردد فراهم آورد. بر این اساس پیشنهاد شده است دو گزینه زیر مورد بررسی قرار گیرد:
 1) وضع موجود حفظ گردد و یا
 2) سازمان فعلی به سطحی بالاتر و زیر نظر ریاست جمهوری ارتقا یابد.
و در هر دو حالت در جهت هم‌افزایی کیفیت داده‌ها و داده‌پردازی‌ها، بر ایجاد پایگاه داده‌های مشترک هوا‌شناسی و آب‌شناسی تأکید شده است.[1] آب و هواشناسی در فرهنگ فارسی معادل اقلیم شناسی Climatology واژه‌گزینی شده است و با "آب- و هواشناسی" که به مفهوم Hydro-meteorology است آمیختگی معنا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Editorial Topic: On the plan of stablishing of the National Hydro-meteorological Organization

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor Emeritus; University of Tehran
چکیده [English]

The plan to merge the National Meteorological Organization into the Ministry of Energy is currently under investigation by the specialized commission of the Islamic Consultative Assembly (Parliament).
 The reasoning for the proposal could be due to the very close affinity of technical issues, areas of work on meteorological and hydrological topics, the high information dependence of these two sectors, the parallel works and finally waste of the country's capital.
In the present note the tasks overlap of the National Meteorological Organization with those of the Ministry of Energy considers small, and limits just to the measurements of some water balance parameters estimation.
As such, it has been argued that creating a Common Database could provide the same result as if merging the two organizations. Therefore, it is suggested that the following two options be considered: 1) either the current status quo be maintained, or 2) upgrade the current organization to a higher level under the presidency. Finally, in both cases, to play a synergistic role in providing qualified data and data processing, the emphasis is on creating a Common Hydrometeorological Database.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meteorological Organization
  • Ministry of Energy
  • National Hydro-meteorological Organization
  • Iran
Khalili, A. 2020. Editorial Topic: On the plan of stablishing of the National Hydro-meteorological Organization