کلیدواژه‌ها = واریانس کریجینگ
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رهیافت احتمال پذیرش در تعیین تراکم بهینه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-18

10.22125/agmj.2018.141606.1023

محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی؛ فاطمه شهابی فرد؛ هدی موسی زاده