کلیدواژه‌ها = لایسیمتر
تعداد مقالات: 5
1. اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

10.22125/agmj.2018.59723

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری


2. اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 48-56

10.22125/agmj.2017.54983

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد رضا یزدانی؛ امین علیزاده؛ محمد جواد زهد قدسی