نویسنده = سحر اوجاقلو شهابی
تعداد مقالات: 1
1. بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 49-61

سحر اوجاقلو شهابی؛ مجید وظیفه دوست؛ افشین اشرف زاده؛ نادر پیرمرادیان؛ محمدرضا کشاورز