کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 6
2. پیش‌بینی فصلی به روش تلفیقی بازنمونه‌گیری k-نزدیک‌ترین همسایه و مدل CERES-Wheat در کشت گندم دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-43

سید بهرام اندرزیان؛ ایمان بابائیان؛ بهنام اندرزیان


3. تعیین لایسیمتری تبخیرتعرق و ضریب گیاهی گندم در دشت تبریز و مقایسه آن با روش پیشنهادی فائو 56

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-57

اژدر عُنّابی میلانی؛ شیوا موسوی منش


4. یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 80-85

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه


5. مطالعه تطبیقی سه روش طبقه بندی اقلیمی جهت تعیین مناطق مطلوب کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 50-61

سعید بازگیر؛ حسین محمدی؛ عرفان مؤمن پور


6. برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا