کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 6
1. برآورد عملکرد گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در استان گلستان
20.1001.1.23453419.1400.9.1.5.2

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 38-52

10.22125/agmj.2021.266547.1107

خلیل قربانی؛ رضا تیموری؛ میثم سالاری‌جزی


2. پایش روزانه تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-14

10.22125/agmj.2019.140733.1020

پریما زرگران؛ جواد بذرافشان؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ سعیده کمالی


3. برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-43

10.22125/agmj.2020.201168.1072

مجتبی سلیمانی ساردو؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی