کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 5
1. پایش روزانه تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های بارش شبکه INTERIM و تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-14

پریما زرگران؛ جواد بذرافشان؛ زهرا آقاشریعتمداری؛ سمیه حجابی؛ سعیده کمالی


2. برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-43

مجتبی سلیمانی ساردو؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی