موضوعات = کاربرد RS و GIS در پایش و مدیریت تولیدات زراعی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد عملکرد گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در استان گلستان
20.1001.1.23453419.1400.9.1.5.2

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 38-52

10.22125/agmj.2021.266547.1107

خلیل قربانی؛ رضا تیموری؛ میثم سالاری‌جزی