موضوعات = رابطه گیاه و محیط
بررسی میزان گسیل گازهای CH4، N2O و NO از اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22125/agmj.2022.214342.1086

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور