موضوعات = رابطه گیاه و محیط
تعداد مقالات: 1
1. زمان مناسب آبیاری تکمیلی درختان انجیر دیم با اندازه‌گیری دمای برگ، رطوبت خاک و داده های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.22125/agmj.2021.273293.1111

محمدعلی شاهرخ نیا؛ حمید زارع