کلیدواژه‌ها = مازندران
کاربرد تصاویر ماهواره‌ای پردازش شده جهت تکمیل داده‌های دمای هوا ( مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22125/agmj.2022.292759.1119

علیرضا یوسفی کبریا؛ رضا نوروز ولاشدی


بررسی تاثیر تغییراقلیم بر شاخص دما-رطوبت (مطالعه موردی : ایستگاه‌های رامسر و بابلسر)

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 39-47

10.22125/agmj.2021.284851.1114

شمیمه شیخی ارجنکی؛ مهدی نادی؛ جواد رحمانی نیا؛ بهروز محمدنظری


بررسی روابط گرمایی و رطوبتی و باردهی خیار در خُرداقلیم‌های کشت پلاستیکی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 26-36

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی