سخن نخست: درباره گزارش "هواشناسی کشاورزی و فرصت‌های پیش رو"

سخن سردبیر

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً (مرداد 1398) ویراست دوم گزارش ارزشمند ی تحت عنوان «هواشناسی کشاورزی و فرصت‌های پیش رو» را منتشر کرده که نظر به اهمیت آن سرمقاله این شماره به آن پرداخته است .* گزارش تصریح می‌کند که در راستای تقویت و تأمین امنیت غذایی کشور برای تولید محصولات راهبردی، لازم است استفاده از دانش و داده‌های هواشناسی کشاورزی به صورت یک‌پارچه، از اهمیت و توجه ویژه‌ای برخوردار باشد که به تمامی چنین نیست و محدودیت‌هایی از نظر منابع انسانی، سطح مهارت‌های کارشناسی، امکانات فناوری و پردازشی، تراکم شبکه پایش در سطح ملی و نظایر آن  وهمچنین نبود سامانه های برخط برای تبادل اطلاعات با کاربران  وجود دارد و برنامه رفع محدودیت ها را نیز ارایه داده  است. از گزارش چنین استنباط می‌شود که هواشناسی کشاورزی در ایران برای همگامی با پیشرفت‌های هواشناسی سینوپتیکی گام‌های تکمیلی بلندتردیگری نیز باید بردارد. نام هواشناسی کشاورزی خود نمایانگر لزوم این همگامی بین نهادهای مسئول «هواشناسی» و «کشاورزی» است که ضرورت ایجاد یک رابطه سازمانی شفاف و محکم بین سازمان هواشناسی کشور و وزارت جهاد کشاورزی را ایجاب می‌کند. امری که چگونگی و جوانب اجرایی و نتایج مورد انتظار آن قابل طرح و بررسی جدی است. همچنین لازم است نقش و مشارکت تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی لازمی که برای گسترش آتی این رشته پیش‌بینی شده است نیز به خوبی دیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Preface: On the "agricultural meteorology and opportunities ahead" report

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

The leading article discuses on the report entitled “agricultural meteorology and opportunities ahead” which is recently (August 2019) released by Islamic Parliament Research Center.. The report clarifies that in order to strengthen and safeguard the country’s food security to produce strategic crops, the use of integrated meteorological knowledge and data needs to be of particular importance, which is not so in the least, and there are constraints in human resources, expert level skills, technology and processing capabilities, national monitoring network’s density, discontinuity of observational data, and others. It could be inferred from the report that agricultural meteorology sector needs to take longer steps to keep pace with developments in synoptic meteorology and even climatic studies, which take place in the Institute of Climatology, as one of its institutional tasks. The name of agricultural meteorology itself indicates the necessity of this synergy between the agencies responsible for "meteorology" and "agriculture", which necessitates the establishment of a clear and solid organizational relationship between the IMO and the Ministry of Agricultural Jihad. It is an issue that its operational features and its expected outcomes could be seriously designed and evaluated. It is also important to see the role and contribution of universities' research and training to the necessary human resources foreseen for the future expansion of the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural meteorology and opportunities ahead