کلیدواژه‌ها = سناریو واداشت تابشی
تعداد مقالات: 1
1. (مقاله علمی پژوهشی) مقیاس‌کاهی آماری برونداد دمای کمینه مدل‌های اقلیمی تحت سناریوهای RCP در غرب ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-13

10.22125/agmj.2020.227415.1097

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان