کلیدواژه‌ها = منحنی تداوم- مساحت- فراوانی
تعداد مقالات: 1
1. پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 26-34

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی