نویسنده = ایمان بابائیان
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی فصلی به روش تلفیقی بازنمونه‌گیری k-نزدیک‌ترین همسایه و مدل CERES-Wheat در کشت گندم دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-43

سید بهرام اندرزیان؛ ایمان بابائیان؛ بهنام اندرزیان