دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین مناطق مناسب اجرای سامانه‌های کوچک جمع‌آوری باران با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

10.22125/agmj.2023.340391.1135

هومن صادقی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمدعلی نصر اصفهانی


پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی محصولات مهم گلخانه‌ای در گسترۀ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22125/agmj.2023.367371.1141

قاسم زارعی؛ محمد خالدی علمداری


مقایسه برآوردهای تبخیرتعرق مرجع روزانه با روش‌های داده کاوی و سامانه نیاز آبی گیاهان در استان‌البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22125/agmj.2023.336962.1134

آزاده صداقت؛ آرش تافته؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ سیده نرگس حسینی


ارزیابی روشهای تجزیه سری زمانی و تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی در روندیابی متغیرهای هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22125/agmj.2023.348629.1139

لاله پرویز؛ آیناز بیرامی


پیش‌بینی تبخیر ماهانه به کمک مدل‌های خطی و غیرخطی سری زمانی مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی سد اکباتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22125/agmj.2023.345670.1136

حامد نوذری؛ سعید آزادی؛ نادیا صدق نژاد؛ سجاد پویان فر