سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.85326

علی خلیلی


تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر- تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-13

پریسا کیخامقدم؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا


برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا


سخن نخست

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.93282

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


ارزیابی دقت دو روش برنامه‌ریزی بیان ‌ژن و شبکه‌های بیزین در پیش‌بینی دمای روزانه هوا 

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

سعید مهدی زاده؛ جواد بهمنش؛ حمید سعادت نژاد قراحسنلو


سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396

علی خلیلی


سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396

10.22125/agmj.2018.59738

علی خلیلی


سخن نخست

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397

علی خلیلی


تسلیت

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398


تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


مهارت‌سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14

10.22125/agmj.2017.54979

مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد؛ حمید پزشک


برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-8

10.22125/agmj.2018.147414.1033

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی


پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.113607.

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


ارزیابی دقت مدل‌های NMME در پیش‌بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.154084.1043

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان


ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، آبان 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت


تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌های MODIS و Landsat ETM+

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 14-25

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کارآراسته


مدلسازی و پیش­ آگاهی تأثیر متغیرهای هواشناسی بر جمعیت قارچ عامل شیوع لکه موجی سیب‌زمینی

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 16-23

وحید ورشاویان؛ نوذر قهرمان؛ محمد جوان نیکخواه؛ عبدالمجید لیاقت؛ بهمن فرهادی