موضوعات = هواشناسی کشاورزی
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات مکانی تبخیرتعرق مرجع در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22125/agmj.2021.262567.1106

ایمان ابراهیمی هفت چشمه؛ بهمن فرهادی بانسوله


4. سخن نخست

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.93282

علی خلیلی