موضوعات = هواشناسی کشاورزی
بررسی تغییرات فراوانی بارش‌های با شدت کم و رابطه آن با روند بارش و خشکسالی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22125/agmj.2023.398723.1151

آرش رنجبر؛ نیاز علی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته


ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی و خشکسالی‌ هواشناسی بر تولید برخی محصولات زراعی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22125/agmj.2023.391272.1147

سکینه میجانی؛ بهاره پارسامطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی


مدلسازی دمای بیشینه و کمینه استخر پرورش ماهیان گرمابی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22125/agmj.2024.410815.1157

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ بهزاد دهقان جیردهی؛ محمدتقی سدیدی شال؛ مرتضی پاکدامن؛ فرحناز کیان ارثی


برآورد نیاز سرمایی چهار رقم پسته جهت آغاز مرحله تورم جوانه در استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22125/agmj.2023.391822.1148

مریم سلاجقه؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


تغییرات مکانی تبخیرتعرق مرجع در استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، آذر 1400، صفحه 61-66

10.22125/agmj.2021.262567.1106

ایمان ابراهیمی هفت چشمه؛ بهمن فرهادی بانسوله


سخن نخست

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-2

10.22125/agmj.2019.93282

علی خلیلی