موضوعات = اقلیم‌شناسی کشاورزی
بررسی الگوی کشت کشاورزان در دو حالت کاهش آب در دسترس و اجرای روش آبیاری قطره‏ای در شرایط خشکسالی در شهرستان ارزوئیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22125/agmj.2023.402844.1154

محمدحسن میرزاده؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حمید رضا میرزایی خلیل آبادی؛ علی دهقانی


امکان‌سنجی پیش‌گویی شاخص‌های حدی مدت بارش بر اساس پدیده‌های دورپیوند (مطالعه موردی: ایستگاه‌های هواشناسی گرگان و رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22125/agmj.2024.436966.1164

خلیل قربانی؛ گلنار قنبرزاده؛ میثم سالاری جزی؛ لاله رضائی قلعه؛ چوقی بایرام کمکی


تحلیل روند زمانی تغییرات بارش و دما در حوضه های آبریز ایران

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 51-69

10.22125/agmj.2023.368274.1142

مصطفی خورسندی؛ حسین قلخانی؛ محمد مهدی باطنی


مدل‌سازی آموزشی-ترویجی سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم: یک مطالعه با روش آمیخته

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 70-83

10.22125/agmj.2023.346186.1137

نسیم احمدی؛ محمد باقر آرایش؛ علیرضا پورسعید؛ رویا اشراقی سامانی


بررسی اثرگذاری گونه‌های درختی بر گسیل گازهای گلخانه‌ای از خاکِ جنگل‌های دست‌کاشت (مطالعه موردی: ساری)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 36-46

10.22125/agmj.2019.178532.1063

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ محمود رائینی سرجاز؛ سید جلیل علوی