کلیدواژه‌ها = تبخیرتعرق
تعداد مقالات: 4
2. برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

10.22125/agmj.2018.147414.1033

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی


3. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22125/agmj.2018.59704

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح


4. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی