نویسنده = پرهیزکاری، ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی تغییرات اقلیم بر عملکرد پنبه آبی در استان های منتخب

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 73-79

محمد نوروزیان؛ محمود صبوحی؛ ابوذر پرهیزکاری