نویسنده = حاتمی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط گرمایی و رطوبتی و باردهی خیار در خُرداقلیم‌های کشت پلاستیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 26-36

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی