نویسنده = زند پارسا، شاهرخ
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر- تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-13

پریسا کیخامقدم؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا