نویسنده = شهابی فرد، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد رهیافت احتمال پذیرش در تعیین تراکم بهینه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-18

محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی؛ فاطمه شهابی فرد؛ هدی موسی زاده