نویسنده = محمدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سه روش طبقه بندی اقلیمی جهت تعیین مناطق مطلوب کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 50-61

سعید بازگیر؛ حسین محمدی؛ عرفان مؤمن پور