نویسنده = اسعدی اسکویی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 48-56

10.22125/agmj.2017.54983

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد رضا یزدانی؛ امین علیزاده؛ محمد جواد زهد قدسی