نویسنده = رائینی سرجاز، محمود
تعداد مقالات: 3
1. برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی