نویسنده = رائینی سرجاز، محمود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرگذاری گونه‌های درختی بر گسیل گازهای گلخانه‌ای از خاکِ جنگل‌های دست‌کاشت (مطالعه موردی: ساری)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-46

لیلا وطنی؛ سید محسن حسینی؛ محمود رائینی سرجاز؛ سید جلیل علوی


2. بررسی روابط گرمایی و رطوبتی و باردهی خیار در خُرداقلیم‌های کشت پلاستیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 26-36

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی