نویسنده = کاظمی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح