سخن نخست

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

پایگاه­ های جهانی داده‌های اقلیمی و تغییر اقلیمی برای پژوهشگران این رشته گنجی اینترنت آورده به شمار می‌رود. آنان با گشت و گذار در دنیای مجازی به بسیاری از داده‌های اقلیمی که نیاز اساسی و ماده المواد پژوهش­ هایشان را تشکیل می‌دهد، اعم از داده‌های سطح زمین یا لایه‌های بالاتر آتمسفر، دسترسی پیدا می‌کنند و به گفته حافظ " گره از کار فروبسته ما بگشایند". این امکان ارزشمند که محصول گسترش فناوری اطلاعات و داده‌پردازی دهه­ های اخیر است. به محققین ما فرصت می‌دهد که

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سخن نخست

نویسنده [English]

  • A. Khalili
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

پایگاه­ های جهانی داده‌های اقلیمی و تغییر اقلیمی برای پژوهشگران این رشته گنجی اینترنت آورده به شمار می‌رود. آنان با گشت و گذار در دنیای مجازی به بسیاری از داده‌های اقلیمی که نیاز اساسی و ماده المواد پژوهش­ هایشان را تشکیل می‌دهد، اعم از داده‌های سطح زمین یا لایه‌های بالاتر آتمسفر، دسترسی پیدا می‌کنند و به گفته حافظ " گره از کار فروبسته ما بگشایند". این امکان ارزشمند که محصول گسترش فناوری اطلاعات و داده‌پردازی دهه­ های اخیر است. به محققین ما فرصت می‌دهد که

کلیدواژه‌ها [English]

  • سخن نخست