تسلیت

مطالب عمومی

چکیده

 
تسلیت
دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر محمد جواد خانجانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و عضو ارجمند هیأت تحریریه نشریه هواشناسی کشاورزی در تاریخ 06/09/1398 به رحمت ایزدی پیوست. هیأت تحریریه در این شماره که اولین نسخه‌ای است که خلأ نام ایشان در فهرست اعضاء احساس می‌شود، این ضایعه علمی را به جامعه دانشگاهیان، اعضای انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و خانواده ارجمند ایشان تسلیت می‌گوید. نامشان ماندگار.
 
هیأت تحریریه نشریه هواشناسی کشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تسلیت

چکیده [English]

 
تسلیت
دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر محمد جواد خانجانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و عضو ارجمند هیأت تحریریه نشریه هواشناسی کشاورزی در تاریخ 06/09/1398 به رحمت ایزدی پیوست. هیأت تحریریه در این شماره که اولین نسخه‌ای است که خلأ نام ایشان در فهرست اعضاء احساس می‌شود، این ضایعه علمی را به جامعه دانشگاهیان، اعضای انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران و خانواده ارجمند ایشان تسلیت می‌گوید. نامشان ماندگار.
 
هیأت تحریریه نشریه هواشناسی کشاورزی

کلیدواژه‌ها [English]

  • تسلیت