دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مقیاس‌کاهی آماری برونداد دمای کمینه مدل‌های اقلیمی تحت سناریوهای RCP در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1399

10.22125/agmj.2020.227415.1097

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیر حسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان


2. برآورد عملکرد بالقوۀ گیاهان ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی بر اساس رژیم تابشی‌-گرمایی منطقۀ ابهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22125/agmj.2020.220038.1089

فرهاد بیات؛ محمّدرضا جهانسوز؛ محمّدباقر حسینی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ مصطفی اویسی


3. بررسی نیاز گرمایی و پارامترهای رشد سه رقم تمشک سیاه (Rubus sp.) در شرایط اقلیمی ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22125/agmj.2020.208040.1082

رضا نوروز ولاشدی؛ امیرعلی محمدی؛ مهدی حدادی نژاد


4. اثرگذاری مدیریت کلش شالیزار بر گسیل گازهای گلخانه‌ای متان و دی‌اکسید کربن در کشت دوم برنج (پژوهش موردی: ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.22125/agmj.2020.223313.1094

هانیه بازیارپور؛ محمود رائینی سرجاز؛ سعید شیوخی سوغانلو


5. مقایسه مشخصات ایزوتوپ‌های پایدار بارش سیل‌آسا فروردین 1398 در جنوب غرب کشور با خط آب جوی دیگر مناطق ایران و کشورهای مجاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

10.22125/agmj.2020.223190.1093

صغری فرهادی؛ فرشاد علی جانی؛ حمیدرضا ناصری