تعداد مقالات: 101
1. سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 0-0

هیات تحریریه


2. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0


3. سخن نخست

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0


4. تسلیت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0


6. سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


7. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

علی خلیلی


8. تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر- تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-13

پریسا کیخامقدم؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا


9. برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا


10. سخن نخست

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

علی خلیلی


13. سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


14. ارزیابی دقت دو روش برنامه‌ریزی بیان ‌ژن و شبکه‌های بیزین در پیش‌بینی دمای روزانه هوا 

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

سعید مهدی زاده؛ جواد بهمنش؛ حمید سعادت نژاد قراحسنلو


15. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


16. مهارت‌سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14

مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد؛ حمید پزشک


17. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح


18. برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی


20. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


21. ارزیابی دقت مدل‌های NMME در پیش‌بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-12

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان


22. ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت


23. تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌های MODIS و Landsat ETM+

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 14-25

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کارآراسته