کلیدواژه‌ها = بارندگی
تعداد مقالات: 4
1. برآورد بارندگی در حوضه جازموریان با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ایستگاه‌های زمینی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-43

10.22125/agmj.2020.201168.1072

مجتبی سلیمانی ساردو؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ زهره ابراهیمی خوسفی


2. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22125/agmj.2018.59704

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح