کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 3
2. اندازه‌گیری تبخیر تعرق و ضریب گیاهی پسته در منطقه رفسنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

10.22125/agmj.2018.59723

منصور موذن پور کرمانی؛ اکبر محمدی محمد آبادی؛ علیرضا بادیه نشین؛ حمیده نوری