کلیدواژه‌ها = توزیع توأم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل چندمتغیره خشکسالی‌های هواشناسی در ایران با استفاده از شاخص کمبود توأم (JDI)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 26-39

10.22125/agmj.2020.215899.1088

ذبیح اله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی