کلیدواژه‌ها = گرمایش جهانی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی فصلی به روش تلفیقی بازنمونه‌گیری k-نزدیک‌ترین همسایه و مدل CERES-Wheat در کشت گندم دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-43

سید بهرام اندرزیان؛ ایمان بابائیان؛ بهنام اندرزیان


2. یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 80-85

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه