کلیدواژه‌ها = مدل سازی
تعداد مقالات: 1
1. ریزمقیاس نمایی زمانی دمای هوا با استفاده از فراکتال و رگرسیون تناوبی در دو اقلیم خشک و نیمه خشک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 44-54

بیژن قهرمان؛ شیما تاج آبادی؛ علی نقی ضیائی