کلیدواژه‌ها = ">برنامه ریزی ژنتیک،دمای متوسط ماهانه، مدل سازی</span></p>
تعداد مقالات: 1