کلیدواژه‌ها = دمای هوا
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مولد هواشناسی SHArP جهت شبیه سازی داده های دمای هوا در چند نمونه اقلیمی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 4-14

10.22125/agmj.2021.281979.1112

سعیده کمالی؛ نوذر قهرمان؛ مهدی قمقامی ورکی


2. ارزیابی دقت دو روش برنامه‌ریزی بیان ‌ژن و شبکه‌های بیزین در پیش‌بینی دمای روزانه هوا 

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

سعید مهدی زاده؛ جواد بهمنش؛ حمید سعادت نژاد قراحسنلو


3. پهنه‌بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 21-31

مهدی قیصری؛ سید سعید اسلامیان؛ الهام شفیعیون؛ علی علیخاصی؛ عباس غفاری ششجوانی