نویسنده = سعید شیوخی سوغانلو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرگذاری کود نیترژن و زمان آبیاری بر شار گاز دی اکسید‌کربنِ خاک، ویژگی ای فوتوشیمیایی و عملکرد ذرت سینگل کراس 704

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1400

10.22125/agmj.2020.223645.1095

هانیه رشید رستمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ سعید شیوخی سوغانلو