نویسنده = محمّدرضا جهانسوز
تعداد مقالات: 1
1. (مقاله علمی پژوهشی) برآورد عملکرد بالقوۀ گیاهان ذرت علوفه‌ای و گوجه‌فرنگی بر اساس رژیم تابشی‌-گرمایی منطقۀ ابهر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 14-25

10.22125/agmj.2020.220038.1089

فرهاد بیات؛ محمّدرضا جهانسوز؛ محمّدباقر حسینی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا پیکانی ماچیانی؛ مصطفی اویسی